Search our Site

 •  
  春晓(chūnxiǎo)

  春晓(chūnxiǎo)

  春晓(chūnxiǎo) (唐(táng))孟浩然(mènghàorán) 春(chūn)眠(mián)不觉(bùjué)晓(xiǎo),处处(chùchù)闻(wén)啼(tí)鸟(niǎo...

  3115 views

 •  
  王维_相思 Love Seeds

  王维_相思 Love Seeds

  相思(xiāngsī) (唐(táng))王(wáng)维(wéi) 红豆(hóngdòu)生(shēng)南国(nánguó),春(chūn)来(lái)发(fā)几(jǐ)枝(zhī)? ...

  2731 views

 •  
  诗经_蒹葭[jiān jiā] The Reeds

  诗经_蒹葭[jiān jiā] The Reeds

  蒹(jiān)葭(jiā)(节选) 《诗经》(shījīng) (先秦(xiānqín)) 蒹(jiān)葭(jiā)苍苍(cāngcāng),白露(báilù)为(wéi)霜(shuāng...

  2864 views

 •  
  揭傒斯_画鸭 On Painting Duckling

  揭傒斯_画鸭 On Painting Duckling

  画(huà)鸭(yā) (元(yuán))揭(jiē)傒(xì)斯(sī) 春(chūn)草(cǎo)细(xì)还(hái)生(shēng),春(chūn)雏(chú)养(yǎng)渐(jià...

  2610 views

 •  
  李白_白鹭鸶 The White Egret

  李白_白鹭鸶 The White Egret

  白(bái)鹭鸶(lùsī) (唐(táng))李白(lǐbái) 白鹭(báilù)下(xià)秋水(qiūshuǐ),孤(gū)飞(fēi)如(rú)坠(zhuì)霜(shuāng)。 ...

  2655 views

 •  
  虞世南_蝉 The Cicada

  虞世南_蝉 The Cicada

  蝉(chán) (唐(táng))虞(yú)世(shì)南(nán) 垂(chuí)緌(ruí)饮(yǐn)清(qīng)露(lù),流(liú)响(xiǎng)出(chū)疏(shū)桐(t...

  2890 views